PLA D'ORGANITZACIÓ DE L'ESCOLA PER AL CURS 2020-2021
text innici de curs.jpg

Pla d'organització 20-21

 10 de setembre 2020

El Pla d’actuació i organització del curs 2020-2021 es construeix sobre els pilars següents:

• Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.

• L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.

• L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

• A través de les mesures proposades, l’escola ha d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la identificació ràpida de casos i de contactes.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.

mascareta.jpg