•L’activitat docent presencial constitueix l’acció més desitjable per aquest proper curs 2020-2021. Tot i les incerteses actuals, l’escola vetllarà per treballar amb la màxima normalitat possible d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut.

•Malgrat l’experiència de confinament del curs passat i la gran capacitat d’adaptabilitat a la nova situació per part de tota la comunitat educativa, l’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor .

•L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible, vetllant en tot moment per la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.

•Per tot plegat, totes les mesures que es proposen en aquest Pla i amb la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa volen afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.

Pla d'organització 20-21

Contacte

Adreça

© Copyright 2019

Tel: 933 38 98 39

email: a8018406@xtec.cat

Carrer Mossèn Lluís Pañella, 5,

08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

edu365.png
família_i_escola.jfif
infoescola.jpg