OFERTA DEFINITIVA DE PLACES CURS 2020-2021

 

ENFLOE 2C - Educació infantil: Parvulari    -    Diürn/Matí i tarda
 

Curs                        Oferta escolar                  Oferta de places per a preinscripció 

                                                                              Ordinàries                  NEE

1                                     25                                        22                           3

 

2                                     25                                         0                            0

 

3                                     25                                         1                            0
 
EPRILOE - Educació primària    -    Diürn/Matí i tarda


Curs                        Oferta escolar                  Oferta de places per a preinscripció

                                                                              Ordinàries                 NEE

1                                    25                                          0                            0

 

2                                    25                                          0                            0

 

3                                    25                                          0                            0

 

4                                    25                                          0                            0

 

5                                    25                                          0                            0

 

6                                    25                                          0                            0
 
ESO LOE - Educació secundària obligatòria    -    Diürn/Matí i tarda

 

Curs                       Oferta escolar                         Oferta de places per a preinscripció                                                                                               Ordinàries                 NEE

1                                    30                                           1                           2

 

2                                    30                                           0                           1

3                                    30                                           0                           0 

 

4                                    30                                           3                           0