QUART PRIMÀRIA                                          CURS 2021 / 2022

             

                   TÍTOL                                                                            I.S.B.N                            IDIOMA          EDITORIAL          SOCIALIT.

 

ITINERARIS CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL                        9788441233232                 CAT.              TEXT- LA GALERA 

 

ITINERARIS CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL                     9788441233331                 CAT.              TEXT- LA GALERA 

 

ITINERARIS MATEMÀTIQUES                                                      9788441233133                 CAT.              TEXT- LA GALERA 

 

ITINERARIS LLENGUA CATALANA                                             9788441232938                 CAT.              TEXT- LA GALERA 

ITINERARIS LLENGUA CASTELLANA                                         9788441233034                 CAST.           TEXT- LA GALERA

 

QUADERN D'ORTOGRAFIA VERD. ORTOGRUP                        9788441222458                  CAT              TEXT- LA GALERA

 

ALL ABOUT US 4 AB (ACTIVITY BOOK)                                     9780194562256                 ANG             OXFORD 

 

EL ZOO D'EN PITUS                                                                    9788424681012                 CAT.              LA GALERA                 S

 

AGENDA ESCOLAR                                                                                                                                     ESCOLA 

 

MATERIAL CLASSE