INFANTIL

En l' etapa d'Infantil volem que els nostres alumnes desenvolupin globalment les seves capacitats bàsiques .

Pretenem desvetllar :

                      - el seu interès per aprendre.

                      - l'hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el mon que els envolta.

                     - l'habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que es vagin trobant incidint sempre en                          la seva capacitat per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.

Creant un ambient ric i facilitador de relacions humanes i donant oportunitats per reforçar la pròpia confiança i l'autoestima.

ELS RACONS

Espais per promoure el desenvolupament maduratiu de l'infant, és mitjançant el joc on ells poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se.

El joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l'aprenentatge.

ELS AMBIENTS D'APRENENTATGE

Un cop a la setmana  transformem els espais de Parvulari i els convertim en espais de joc i experimentació.

Barregem els infants de P-3, P-4 i P-5 en 4 propostes d'ambients diferents, experimentació, construcció, joc simbòlic i art,  on s'enriqueixen les seves experiències i relacions.

L'APRENENTATGE COOPERATIU

L’aprenentatge cooperatiu s'inicia a l'Educació Infantil amb activitats de cohesió de grup, treball en equips cooperatius i amb estructures cooperatives que donen l’oportunitat als nens i nenes de relacionar-se amb els altres en un entorn de treball. També implica compartir objectius a assolir amb la participació de tot l’equip, valorar les aportacions dels altres i avaluar el propi treball i el de la resta de l’equip.

LA ROTLLANA

La conversa és un dels grans puntals de l'aula. La rotllana és l'espai on aprenem a vincular-nos i a compartir les petites grans coses del dia a dia i que formen part de la vida del grup.

La conversa com a recurs educatiu.

MÈTODE GLOBAL DE LECTURA

És a l'Educació Infantil on iniciem l'aprenentatge de la lectura per consolidar-se al Cicle Inicial de Primària. Iniciem la lectura amb frases escollides democràticament a l'aula i que són significatives pel grup, partim de la frase com a unitat global de significat per arribar posteriorment a la paraula, a la síl·laba i al fonema.

PROJECTE FILOSOFIA 3/18

És un projecte de tota l'escola que s'inicia a Educació Infantil. Enforteix la capacitat reflexiva dels nostres alumnes, reforça les habilitats de pensament, reflexió, esperit crític, respecte i tolerància vers els altres.

Contacte

Adreça

© Copyright 2019

Tel: 933 38 98 39

email: a8018406@xtec.cat

Carrer Mossèn Lluís Pañella, 5,

08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

foto logo federació cooperatives.png
escola segura.jpg
edu365.png
família_i_escola.jfif
infoescola.jpg