top of page

ESO

En aquesta etapa estimulem el coneixement i desenvolupament de la identitat personal.

Profunditzem en el coneixement del món natural, social, lingüístic i matemàtic.

Potenciem l’ús de  les noves tecnologies.

Donem especial importància a l’adquisició d’autonomia personal, a aprendre a treballar en equip i a mantenir una actitud respectuosa envers els altres.

Formar tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans.

bottom of page