PRIMÀRIA

Volem que els nostres alumnes siguin capaços de donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant com és la nostra.

Per aconseguir-ho:

    - Promovem l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre situacions i problemes.

    - Fomentem la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític, el gust per aprendre.

    - Desenvolupem la capacitat d'esforç i la cultura del treball.

SORTIDES I ESCOLA NATURA

Fem sortides de mig dia, de tot el dia i l'Escola Natura. Aquestes sortides poden ser culturals, relacionades amb el barri o amb la natura.

Donem valor a les sortides perquè els nens i nenes creen el seu propi coneixement a partir de l'experiència.

Les sortides són records que perduren durant els anys.

GRUPS FLEXIBLES

Cada alumne té un ritme d'aprenentatge diferent. Per poder atendre millor les seves necessitats s'organitzen, amb el suport d'una altra mestra, grups flexibles dins l'aula.

INTERACCIÓ ENTRE CLASSES

L'escola és una petita comunitat on valors com la solidaritat, el respecte, la cooperació... són indispensables per a una bona convivència. Per aconseguir-ho organitzem activitats on interactuen alumnes de diferents classes i nivells.

PROJECTES

El treball per projectes se centra en un marc interdisciplinari per aconseguir una millor adquisició dels aprenentatges.

MÈTODE GLOBAL DE LECTURA

El mètode global facilita la comprensió lectora i una millor adquisició de l'ortografia

TREBALL COOPERATIU

El treball cooperatiu pretén aconseguir una participació equitativa de tots els membres del grup així com posar en valor la responsabilitat, la tolerància, la solidaritat dels alumnes.

Cooperar per aprendre i aprendre per cooperar.

Contacte

Adreça

© Copyright 2019

Tel: 933 38 98 39

email: a8018406@xtec.cat

Carrer Mossèn Lluís Pañella, 5,

08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

foto logo federació cooperatives.png
escola segura.jpg
edu365.png
família_i_escola.jfif
infoescola.jpg