top of page

PRIMÀRIA

Volem que els nostres alumnes siguin capaços de donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant com és la nostra.

Per aconseguir-ho:

    - Promovem l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre situacions i problemes.

    - Fomentem la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític, el gust per aprendre.

    - Desenvolupem la capacitat d'esforç i la cultura del treball.

IMG-20190328-WA0012.jpg

SORTIDES I ESCOLA NATURA

Fem sortides de mig dia, de tot el dia i l'Escola Natura. Aquestes sortides poden ser culturals, relacionades amb el barri o amb la natura.

Donem valor a les sortides perquè els nens i nenes creen el seu propi coneixement a partir de l'experiència.

Les sortides són records que perduren durant els anys.

IMG_20190923_115206.jpg

GRUPS FLEXIBLES

Cada alumne té un ritme d'aprenentatge diferent. Per poder atendre millor les seves necessitats s'organitzen, amb el suport d'una altra mestra, grups flexibles dins l'aula.

IMG_1564.JPG

INTERACCIÓ ENTRE CLASSES

L'escola és una petita comunitat on valors com la solidaritat, el respecte, la cooperació... són indispensables per a una bona convivència. Per aconseguir-ho organitzem activitats on interactuen alumnes de diferents classes i nivells.

IMG_20190503_155003.jpg

PROJECTES

El treball per projectes se centra en un marc interdisciplinari per aconseguir una millor adquisició dels aprenentatges.

PA100349.JPG

MÈTODE GLOBAL DE LECTURA

El mètode global facilita la comprensió lectora i una millor adquisició de l'ortografia

IMG_20190116_163752.jpg

TREBALL COOPERATIU

El treball cooperatiu pretén aconseguir una participació equitativa de tots els membres del grup així com posar en valor la responsabilitat, la tolerància, la solidaritat dels alumnes.

Cooperar per aprendre i aprendre per cooperar.

bottom of page