top of page

Sol·licitud amb cita prèvia

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre utilitzant l'eina corporativa o per telèfon. Caldrà prendre les mesures de seguretat pertinents que se us informaran en el moment de gestionar la cita prèvia. 

Correu corporatiu del centre:  a8018406@xtec.cat   

    

Telèfon : 650 77 32 07  - 933389839

Model de sol·licitud: 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf 

bottom of page