CALENDARI  DEL  PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

PREVISIÓ !

Educació infantil i Primària

Del 15 al 24 de març                   Presentació de sol·licituds en suport informàtic

Del 25 al 26 de març                   Presentació de la documentació acreditativa.

19 d’abril                                      Publicació de les llistes amb barems provisionals

20 al 26 d’abril                             Reclamació de la puntuació

30 d’abril                                      Publicació de les llistes amb barems definitius

5 de maig a les 11                       Sorteig del número de desempat

7 de maig                                     Publicació de la llista ordenada definitiva

4 de juny                                      Publicació de l’oferta final

7  de juny                                     Publicació de les llistes d’admesos

Del 14 al 18 de juny                     Període de matriculació 

Educació Secundària Obligatòria

Del 17 al 24 de març                   Presentació de sol·licituds en suport informàtic

Del 25 al 26 de març                   Presentació de la documentació acreditativa.

19 d’abril                                      Publicació de les llistes amb barems provisionals

20 al 26 d’abril                             Reclamació de la puntuació

30 d’abril                                      Publicació de les llistes amb barems definitius

5 de maig a les 11                       Sorteig del número de desempat

7 de maig                                     Publicació de la llista ordenada definitiva

4 de juny                                      Publicació de l’oferta final

7  de juny                                     Publicació de les llistes d’admesos

Del 14 al 18 de juny                     Període de matriculació 1r. D’ESO

Del 28 de juny al 2 de juliol          Matriculació alumnes de 2n a 4t. D’ESO