top of page

CALENDARI  DEL  PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Educació infantil i Primària

Del 7 al 21 de març                   Presentació de sol·licituds en suport informàtic

Del 22 al 23 de març                 Presentació de la documentació acreditativa

                                                   (que no s'hagi pogut presentar en la sol·licitud)

21 d’abril                                    Publicació de les llistes amb puntuació provisional.

22 al 28 d’abril                           Reclamació de la puntuació

3 de maig                                   Publicació de les llistes amb puntuació,

                                                   un cop resoltes les reclamacions.

9 de maig                                   Sorteig del número de desempat

11 de maig                                 Publicació de la llista ordenada 

9 de juny                                     Publicació de l’oferta final

10  de juny                                  Publicació de les llistes d’admesos

Del 21 al 29 de juny                    Període de matriculació 

Educació Secundària Obligatòria

Del 9 al 21 de març                   Presentació de sol·licituds en suport informàtic

Del 22 al 23 de març                 Presentació de la documentació acreditativa

                                                   (que no s'hagi pogut presentar en la sol·licitud)

21 d’abril                                    Publicació de les llistes amb puntuació provisional.

22 al 28 d’abril                           Reclamació de la puntuació

3 de maig                                   Publicació de les llistes amb puntuació,

                                                   un cop resoltes les reclamacions.

9 de maig                                   Sorteig del número de desempat

11 de maig                                 Publicació de la llista ordenada 

9 de juny                                     Publicació de l’oferta final

10  de juny                                  Publicació de les llistes d’admesos

Del 21 al 29 de juny                    Període de matriculació 

bottom of page