top of page

         4t ESO                                         CURS 2022 / 2023

             

                   TÍTOL                                                                                       I.S.B.N                     IDIOMA           EDITORIAL        SOCIALIT.

LLIL 4. LLENGUA CATALANA I  LITERATURA (AULA 3D)      COMÚ      9788468237565       CATALÀ            V.VIVES                LLD

LCL4. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (AULA 3D)     COMÚ      9788468237800       CASTELLÀ       V.VIVES                LLD

MOSAIC 4 STUDENT'S BOOK                                                 COMÚ      9780194666473       ANGLÈS           OXFORD               S

MOSAIC 4 WORKBOOK                                                          COMÚ       9780194831482      ANGLÈS           OXFORD             LLD

PARAULES EMMETZINADES de Maite Carranza                   COMÚ        9788468303345      CATALÀ            EDEBÉ                  S

ROMEO AND JULIET                                                              COMÚ        9788431689483      ANGLÈS          V.VIVES                 S

INVISIBLE                                                                                COMÚ        9788416588435     CASTELLÀ        NUBE DE TINTA    S

TERRA BAIXA                                                                          COMÚ        9788448915896      CATALÀ            BARCANOVA       S

LEYENDAS Y RIMAS                                                               COMÚ        9788431689735       CASTELLÀ       V.VIVES                S

PARACHUTE 4 LIVRE ÈLÉVE NUMÉRIQUE                            COMÚ        9788490494158       FRANCÈS       SANTILLANA      LLD

PARACHUTE 4 CAHIER NUMÉRIQUE                                    COMÚ         9788490494196      FRANCÈS        SANTILLANA     LLD

LE COMTE DE MOTECRISTO  Col. CHAT NOIR                    COMÚ         9788431691011       FRANCÈS        VICENS VIVES     S

TECNOLOGIA 4t ESO. QUADERN MAT.APRE. COMP.          OPTATIVA     9788448609481      CATALÀ             McGRAW HILL 

EULÀLIA FERRER 4t ESO.SOCIALS (DIGITAL)                     COMÚ           9788448951498      CATALÀ            BARCANOVA    LLD

AGENDA ESCOLAR                                                               COMÚ                                                                     ESCOLA 

bottom of page