4t ESO                                         CURS 2021 / 2022

             

                   TÍTOL                                                                      I.S.B.N                     IDIOMA          EDITORIAL          SOCIALIT.

LLIT 4 LLENGUA CATALANA I LITERATURA         COMÚ        9788468235998         CATALÀ          V.VIVES                        S

LCL 4 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     COMÚ         9788468236001          CASTELLÀ     V.VIVES                       S

MOSAIC 4 STUDENT'S BOOK                               COMÚ         9780194666473          ANGLÈS        OXFORD                     S

MOSAIC 4 WORKBOOK                                        COMÚ          9780194666480          ANGLÈS        OXFORD 

PARAULES EMMETZINADES de Maite Carranza  COMÚ          9788468303345         CATALÀ          EDEBÉ                        S

ROMEO AND JULIET                                              COMÚ         9788431689483         ANGLÈS         V.VIVES                       S

CAMINOS DE LIBERTAD de Maite Carranza         COMÚ          9788468325163         CASTELLÀ     EDEBÉ                        S

 

TERRA BAIXA d'Àngel Guimerà                             COMÚ          9788448915896         CATALÀ         BARCANOVA     .        S

LEYENDAS Y RIMAS                                              COMÚ          9788431689735         CASTELLÀ     V.VIVES                      S

PARACHUTE 4 LIVRE ÈLÉVE                                 COMÚ          9788490494035         FRANCÈS      SANTILLANA              S

PARACHUTE 4 CAHIER D'EXERCISES                  COMÚ          9788490494042         FRANCÈS      SANTILLANA  

BIOLOGIA I GEOLOGIA                                         OPTATIVA     9788448609894         CATALÀ         McGRAW HILL          S

INFORMATICA 4t                                                    OPTATIVA     9788448168933         CATALÀ         McGRAW HILL          S

FISICA I QUIMICA 4T.ESO                                     OPTATIVA      9788448609238        CATALÀ         McGRAW HILL          S

LE COMTE DE MONTECRISTO Col. Chat Noir     COMÚ           9788431691011        FRANCÈS      VICENS VIVES          S

TECNOLOGIA 4                                                     OPTATIVA       9788448609474       CATALÀ          McGRAW HILL         S

AGENDA ESCOLAR                                                COMÚ                                                                   ESCOLA