1r ESO                                         CURS 2021 / 2022

             

                   TÍTOL                                                                            I.S.B.N                            IDIOMA          EDITORIAL          SOCIALIT.

 

BIOLOGIA. SCIENCE BITS 1                                                          9788412213485              CATALÀ          SCIENCE BITS         LLD*

LENGUA CASTELLANA I LITERATURA                                          9788468211367              CASTELLÀ     VICENS VIVES          LLD

UN ESTIU A BORNEO                                                                     9788448921071             CATALÀ          BARCANOVA             S 

EL MISTERIO DE LOS BAILARINES LUCERO                                9788468201108             CASTELLÀ     VICENS VIVES           S

CUENTOS DE NAVIDAD                                                                 9788431671679             CASTELLÀ     VICENS VIVES            S

LLENGUA CATALANA I LITERATURA                                             9788468232522             CATALÀ         VICENS VIVES            LLD

 

MOSAIC 1  DIGITAL STUDENT'S BOOK                                        9780194999304              ANGLÈS         OXFORD                   LLD

MOSAIC 1 DIGITAL  WORKBOOK                                                  978019499931               ANGLÈS         OXFORD                   LLD

EULÀLIA FERRER 1 ESO. SOCIALS                                               9788448951467             CATALÀ         BARCANOVA             LLD

ATLES GEOGRÀFIC DE CATALUNYA I EL MÓN                             9788468205267             CATALÀ         V.VIVES                      S

LA CASA DE LES ACACIES                                                             9788448919412             CATALÀ         BARCANOVA            S

THE BORROWERS                                                                           9789963475414            ANGLÈS        BURLINGTON            S

PARACHUTE 1 LIVRE ÉLÈVE                                                           9788496597976            FRANCÈS      SANTILLANA             S

 CLUB PARACHUTE CAHIER  1                                                       9788490493977            FRANCÈS      SANTILLANA             LLD

JOJO                                                                                                9788429408669             FRANCÈS     SANTILLANA              S

MATERIAL APRENENTATGE COMP. TECNO 1                                9788448195601            CATALÀ         McGRAW HILL 

 

MATEMÀTIQUES. MATH BITS1                                                        9788412213485            CATALÀ        MATHA BITS                LLD

 

AGENDA ESCOLAR                                                                                                                                    ESCOLA 

*LLD = llicències digitals que  es donaran a l'escola