Publicació dels llistats ordenats de les sol·licituds