Publicació dels llistats amb els barems definitius i ordenats 

Infantil i Primària

Secundària obligatòria (ESO)