Publicació dels llistats amb els barems provisionals