Les nostres instal·lacions

L'escola disposa de 

diferents espais polivalents.

Pati

Aula de tallers

Aula de informàtica

Biblioteca

Menjador parvulari
Poliesportiu del Centre

Laboratori

Menjador grans

Cuina

Primària

informacio___IDEARI_DEL_CENTRE.html
informacio___EQUIP_DIRECTIU.html
informacio.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html