D'ON VENIM?

L'escola Canigó neix com a cooperativa l'any 1.981, repartida en dos edificis; al carrer Bruc i al carrer Alps (actualment Josep Tarradelles i Joan)

Durant el curs 1986-1987 es fan obres a l'antiga fàbrica del carrer Mn. Lluís Pañella. I gràcies a l'esforç de pares, mares i mestres el setembre del 1.987 s'inaugura la nova escola.

Per fi aconseguim estar tots junts.

Amb l'arribada de la Secundària l'escola se'ns fa petita i necessitem adaptar la ferreteria de la Rambla. L'any 1.996 inaugurem el parvulari amb sortida directa a la Rambla i comunicat amb l'edifici de Primària i Secundària.

 

TRETS D’IDENTITAT

L’escola és un centre concertat d’educació Infantil, Primària i Secundària d’una línia.

L’escola ha optat des dels inicis per un ensenyament en català en tots els àmbits educatius, fomentant l’ús de la llengua, el coneixement de les nostres tradicions i la participació en les festes.

Els nens i les nenes són els protagonistes de la seva educació. A partir de les seves experiències i dels seus interessos el nostre objectiu  és la seva formació integral estimulant-les hàbits

            - els hàbits de respecte i tolerància en la convivència,

            - de responsabilitat i participació en el treball,

            - d’autonomia personal.

Per tal d’aconseguir:

            - el desenvolupament de l’esperit crític,

+info

            - la capacitat de discussió i decisió

            - la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social.

ESO

informacio___IDEARI_DEL_CENTRE.html
informacio___EQUIP_DIRECTIU.html
informacio___CONSELL_ESCOLAR.html
NOFC
ON SOM?ON_SOM.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___INSTAL_LACIONS.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html