ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L'escola ofereix als seus alumnes la possibilitat de participar en diferents activitats extraescolars, que són de caràcter voluntari, acostumen a ser fora de l'horari escolar i es paguen a part.

PSICOMOTRICITAT

Activitat adreçada als petits de l'Escola (P3 i P4) per ajudar a desenvolupar, experimentar i manifestar noves experiències i sensacions.


ANGLÈS

La nostra escola utilitza el mètode Kids&Us. Els nens i les nenes aprenen l’anglès mitjançant l’exposició oral continuada a l’idioma. L’exposició oral a la llengua actua com el combustible que posa en marxa el seu cervell per anar-lo sintonitzant i programant per a la nova llengua. S’amplifiquen les seves capacitats comunicatives, treballant-les i estimulant-les des del primer moment.


BÀSQUET

Es procura que l'esport sigui un complement dels estudis. S'ensenyen aspectes tècnics i tàctics tot inculcant valors humans com la solidaritat, el respecte i la convivència que es consolidaran a través del treball d'equip.

TEATRE

Permet als alumnes comunicar-se, viure els diferents tipus de personatges i situacions socials. Els ajuda a superar les dificultats que representa parlar i actuar en públic, els ajuda també a adquirir més domini del cos i de la veu i a responsabilitzar-se d'una tasca dins d'un grup. Tot el treball del curs queda reflectit en l'obra que es representa per a les famílies de l'escola a final de curs.


NATACIÓ

Aquesta activitat permet la familiarització amb el medi aquàtic i la iniciació, el domini i el coneixement de les tècniques aquàtiques.


GUITARRA

A partir de 1r. de Primària, tots els nens i nenes que vulguin podran aprendre a tocar la guitarra en grups reduïts.

Tot el treball del curs queda reflectit en un concert que s'ofereix per a totes les famílies a final de curs.br />

ESCACS

Els escacs són un joc d'estratègia que pot ser après des de ben petits i que desenvolupa en els nens valors com la concentració, la presa de decisions, el pensament crític, la millora en la resolució de problemes... a l'hora que crea vincles amb companys de diferents edats.


ROBÒTICA

S’aprèn de forma senzilla creant projectes tecnològics en els quals l’alumnat podrà comprovar per ell mateix que és capaç d’aconseguir tot allò que es proposi.


HORARI EXTRAESCOLAR

+ info

   

informacio.html
calendari.html
horaris.html
noticies.html
informacio___INSTAL_LACIONS.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html